Blog

Temmuz 7, 2023

Matrah Artırımı Ne Demektir? Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Matrah artırımı bir değerleme aracıdır ve vergilendirme sürecinde kullanılır. Matrah, mükellefin elde ettiği kazançtan harcamaları çıkarıldığında kalan miktarı ifade eder. Matrah artırımına gidildiği dönemlerde, mükelleften vergi talep edilmez ve vergi cezası uygulanmaz.

Şirketler, hisse satışı planlaması yapıyorsa, matrah artırımını yapmalıdır. Hangi dönemler için artırım yapılabileceği ile ilgili yasal düzenlemeler yapılıyor ve Resmi gazetede yayınlanıyor.

Matrah Hesabı Nasıl Yapılır?
Matrah ve vergi hesaplamalarının, mali müşavirlerden yardım alınarak yapılması önemlidir. Hesaplama işlemleri karışık olduğu için muhasebe programı ve mali müşavir ile beraber çalışmak işleri kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.

Matrah hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken 3 adım :

İşlem yapılacak döneme ait vergi matrahlarının çıkartılması,
Vergi maliyetlerinin hesaplanması,
Vergi hesaplamalarına göre hangi dönemlerde matrah ve vergi artırımı başvurusu yapılacağına karar vermek.
Bu işlem adımlarını doğru yönettiğiniz zaman matrah hesaplamasını kolaylıkla yapabileceksiniz. Yıllara göre yapılacak olan hesaplamalar, ödemeniz gereken vergi miktarını belirleyecektir.

Hangi Durumlarda Matrah Artırımı Yapılmalıdır?
Ticari işlerin yürütülebilmesi ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulabilmesi için bazı şartlara uyulmalıdır.

Matrah ve vergi artırımı yapılması gereken durumlar şunlardır:

Kazancın düşük olması,
Şirketin kar değil zarar etmesi,
Kasa carisinin yüksek olması,
Kayıt altına alınamayan işlemlerin olması,
Muhasebe kayıtları doğru tutulamıyorsa,
Muhasebe kayıtlarında karışıklık yaşıyorsanız,
Vergi Usul Kanunu, kimlerin hangi şartlarda matrah ve vergi artırımında bulunabileceğini belirlemiştir.

Matrah Artırımının Önemi
Matrah artırımının işletmelere sağladığı birçok avantaj vardır. Yapılacak bu işlemler, şirketleri, uzun ve zorlu bir vergi incelemesinden muaf tutacaktır. Yapılacak bu artırımlar, işletmenin vergi incelemelerinden muaf sayılmasını sağlar. Günümüzde birçok şirket, bu yöntemi kullanarak, zorlu vergi inceleme sürecinden kurtulmayı tercih ediyor.

Matrah Artırımından Faydalanmak
Matrah ve vergi artırımından, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, gelir kurumu mükellefleri, katma değer vergisi mükellefleri faydalanabilirler. Kimlerin faydalanamayacağı yine kanunla belirlenmiştir.

İşletme ve şirketler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve stopaj vergisi türlerinde matrah artırımlarını yapabiliyorlar. Yapılan başvurular sonrasında hesaplanan artırımlarla ödenecek vergi miktarı peşin ya da taksitle ödenebiliyor. Peşin ödemelerde %10 indirim yapılıyor.

AKINSOFT , ,
About faruk erdemir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir